بتن خود ترمیم چیست؟

تلاش‌های فراوانی در جهت مقاوم سازی بتن صورت گرفته اما این ماده پس از گذشت چند سال دچار آسیب میشود که این امر عاملی برای نفوذ آب و رطوبت به میلگردهای به کار رفته در آن میشود. دلیل ایجاد واکنش در این بتن وجود یک نوع باکتری و منبع تغذیه آن است. این باکتری به صورت غیر فعال در بتن قرار دارد اما پس از ترک خوردگی در مجاورت آب فعال شده و با ایجاد واکنش شیمیایی منجر به تولید کربنات کلسیم می‌گردد. باکتری عامل اصلی خود ترمیم شوندگی بتن است زیرا با مسدودسازی ترک‌ها عمر سازه و مقاومت آن را افزایش می‌دهد. به دلیل اینکه نگهداری از ساختمان و تعمیرات مربوط به آن هزینه بردار هستند و ایجاد ترک در بتن و پیشروی آن ممکن است به سازه اصلی آسیب وارد نماید توصیه می‌کنیم از مصالح نوین نظیر بتن خود ترمیم استفاده شود زیرا این بتن هزینه‌های تعمیر و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات