اجراي طرح هميار انرژي ويژه بانوان روستاهاي استان سمنان

در راستاي آموزش مديريت مصرف برق آغاز شد؛

اجراي طرح هميار انرژي ويژه بانوان روستاهاي استان سمنان

طرح هميار انرژي براي آموزش بانوان روستاهاي استان سمنان در زمينه مديريت بهينه مصرف برق و روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي آغاز شد.

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان با عنوان اين مطلب گفت: اين طرح با هماهنگي و همكاري مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و شركت توزيع برق استان سمنان اجرائي مي شود .

محمدرضا لشكري افزود: در اين طرح و از طريق دهياري ، بانوان هر روستا در مساجد حضور يافته و از طريق كارشناسان اين شركت، راهكارهاي استفاده صحيح از برق و همچنين روش هاي پرداخت الكترونيكي قبوض برق مصرفي، آموزش و آگاهي دهي خواهد شد.

وي اظهارداشت: بانوان نقش كليدي در امر آموزش اعضاي خانواده ايفا مي كنند و با اجراي اين طرح، شيوه هاي مصرف بهينه برق ارائه گرديده تا همگي بتوانند در حفظ و صيانت از اين نعمت الهي و ثروت ملي بيش از پيش كوشا بوده و به نحو شايسته اي آموزشهاي ارائه شده را به نسل بعدي منتقل كنيم.

وي تصريح كرد: در مرحله نخست، آموزش بانوان روستاهاي شهرستان سمنان انجام خواهد شد و به ترتيب در شهرستان هاي ديگر استان نيز اين برنامه اجرائي مي گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات