در نشست شورای عالی کار؛ آئین نامه ساخت مسکن کارگران اصلاح شد

پیش نویس آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که در ۱۰ ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده است در این نشست قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات عبارتی به تایید اعضا شورای عالی کار رسید تا برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات