شهردار یزد عنوان کرد: درآمد...

شهردار یزد در جمع دست اندر کاران کمیسیون های ماده 100 رویکرد شهرداری در مواجهه با آراء این کمیسیون را غیردرآمدی معرفی کرد و درآمد حاصل از آن را، منشأ تحمیل هزینه های بیشتر به شهرداری دانست.

جمال الدین عزیزی شهردار یزد در جمع اعضای کمیسیون های ماده 100 با بیان رویکرد شهرداری گفت: ما به هیچ وجه نمی خواهیم کمیسیون ماده صد و آراء آن، مبنای درآمدی  برای شهرداری باشد.

وی ادامه داد: درآمدی که از این محل برای شهرداری به دست می آید در نهایت هزینه های بیشتری را به ما تحمیل می کند.

عزیزی آرزو کرد: هیچ پرونده ای به کمیسیون های ماده 100 ارجاع نشود؛ که با این وجود هرچند روی کاغذ درآمد شهرداری کم می شود اما شهر به صورت اصولی ساخته خواهد شد و هزینه خدمات بعدی آن برای شهرداری کاهش پیدا می کند، همان طور که 700 ـ 800 سال پیش شهر را طوری ساختند که الان به ما میراث رسیده و سودمند و مفید است.

شهردار یزد همچنین بر نیاز شهرداری به یک سامانه جامع و کامل در رابطه با کمیسیون های ماده 100 اشاره کرد که از ابتدا تخلفات را ثبت نموده و پیگیری ها، ارسال رأی، دریافت و اجرای آن را به انجام برساند، یعنی در هر لحظه این امکان وجود داشته باشد که از مجموع کمیسیون های مذکور آمارگیری لازم به عمل آید.

وی اشاره کرد اگر این فکر عملی شود کمک شایانی به تعادل تصمیم گیری هایی که در کمیسیون های مختلف گرفته می شود خواهد شد.

علاوه بر این عزیزی با بر شمردن اهمیت موضوع وحدت رویه در کمیسیون های ماده 100 بر تدوین یک معیار واحد در صدور رأی و اجرای آن سفارش نمود.

عزیزی با تأکید بر اطلاعات ورودی به کمیسیون گفت: مناطق و معاونت شهرسازی باید یک هماهنگی ایجاد کنند که اطلاعات به صورت کامل وارد کمیسیون شود.

وی در این جلسه که با حضور تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر، قضات و کارکنان شهرداری عضو کمیسیون های ماده 100 برپا شده بود، از اعضا خواست اطلاعاتی که از شهرداری می رسد را مبنای اولیه یا مبنای اصلی تصمیم گیری خود قرار دهند.

انجام هماهنگی و آموزش اعضا به صورت دوره ای، یکسان سازی فرمت گزارش ها که باعث تسریع در صدور رأی می شود و تدوین خلع های قانونی و پیشنهاد اصلاح آن به قوه قضائیه از دیگر توصیه های شهردار یزد در این جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات