بشنوید|ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای شمالی کشور/ترافیک نیمه سنگین در محور قزوین- کرج

بشنوید|ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای شمالی کشور/ترافیک نیمه سنگین در محور قزوین- کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات