تدوین و ارایه بسته ترمیمی جهت اصلاح حقوق پرسنل

تدوین و ارایه بسته ترمیمی جهت اصلاح حقوق پرسنل
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک گفت:با توجه به تغییرات صورت گرفته در حقوق پرسنل شهرداری به جهت حذف شب کاری به دلایل قانونی و محدود نمودن آیتم های تعطیل کاری و جمعه کاری، این مجموعه به جهت حمایت از پرسنل، در ماه آینده بسته ترمیمی و اصلاحی حقوق پرسنل را تدوین و اعمال خواهد نمود.

وی افزود:در خصوص آیتم شب کاری و تعطیل کاری، با هماهنگی صورت گرفته با مدیران مقرر گردیده پرسنلی که در طول شب و روزهای تعطیل مشغول خدمت هستند، تعطیل کاری و شب کاری و مزایای خود را دریافت نمایند، که این مهم در راستای عدالت محوری و ایجاد انگیزش در بین پرسنل انجام شده لست.

ایشان در ادامه گفت:همچنین یکی از دلایل تفاوت در پرداخت حقوق به پرسنل ورود دیوان محاسبات به این موضوع می باشد، که با پیگیری های صورت گرفته و نامه معاون حقوقی رییس مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که ورود دیوان به موضوع پرداختی حقوق شهرداری صحیح نمی باشد و این موضوع جهت رفع در دست پیگیری می باشد.

معاون برنامه ریزی شهرداری اراک افزود:یکی دیگر از دلایل تفاوت در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری، تبدیل وضعیت ۲۸۸ نفر از پرسنل شهرداری از کارگر کار معین، به مستخدم موقت در راستای بهبود وضعیت استخدامی ایشان بوده که با این تبدیل وضعیت پرداخت شب کاری به ایشان قانونی نبوده، لذا با اقدامات اصلاحی صورت گرفته بر اساس بخشنامه بودجه حقوق و دستمزد وزارت کشور بند (ی) مابه التفاوت ۴۴۰ هزار تومانی به عنوان ترمیم حقوق به این دسته از پرسنل نیز تعلق گرفت و اضافه کار نیز از ۱۲۰ به ۱۷۵ ارتقا داده شد.

وی بیان داشت:از آنجا که پرداخت شب کاری و اضافه کاری به پرسنل شهرداری به دلیل پایین بودن پایه حقوق و حالت ترمیمی بوده است، اما با وجود حذف شب کاری، با اقدام اصلاحی صورت گرفته اضافه کار ۱۲۰ ساعتی طبق قانون ۵۹ و ۶۰ اداره کار به ۱۷۵ ساعت ارتقا داده شده است.

ایشان در پایان تاکید کرد: با تمام این موارد، مجموعه شهرداری اراک در نظر دارد، در جهت حمایت هرچه بیشتر از پرسنل با تدوین و اعمال بسته ترمیمی در ماه آینده، کسری های صورت گرفته در حقوق پرسنل را به نحو مقتضی جبران نماید.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات