اجرای عملیات پیاده روسازی در بلوار کربلا

اجرای عملیات پیاده روسازی در بلوار کربلا

#من_اراک_را_دوست_دارم
پویش نگهداشت شهر اراک/منطقه سهبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، عزیزی پور مدیر ناحیه سنجان شهرداری منطقه سه اراک گفت: در راستای اجرای پویش نگهداشت شهر اراک که از منطقه سه و با هدف رسیدگی به درخواست ها و دغدغه های شهروندان در موضوعات شهری در حوزه های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری متناسب با پیام های مردمی سامانه ۱۳۷ در دستور کار قرار گرفته، طی دو هفته گذشته با همکاری تمامی مناطق شهرداری در سطح ناحیه سنجان اقداماتی همچون پیاده روسازی بلوار کربلا ، آسفالت و لکه گیری پیاده رو خیابان اصلی کوی اندیشه و بن بست انتظار سنجان، خط کشی محل عبور عابر پیاده در بلوار غدیر و خیابانهای شهید بخشی، شهید کریمی، شهید هاشمی سنجانی، نصب گاردریل در خیابان انقلاب فیجان و دیوارچینی آجری در کوچه شهید شریفی فیجان انجام شده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات