سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی راه اندازی شد

سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی راه اندازی شد


یکی از علل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساختمانی ، ممکن است طولانی شدن  طراحی نقشه ها در بخش های مختلف سازه ، معماری ، مکانیک و برق باشد از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در راستای تکریم مراجعین محترم ، تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی و کنترل دقیق زمانبندی طراحی ، همچنین کنترل فنی دقیق تر نقشه های طراحی شده ، برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه اعضای محترم با سازمان و همچنین جلوگیری از خدشه دارشدن نقشه های طراحی شده و صرفه جویی در کاغذ و  زمان و به منظور جلوگیری از تردد مراجعین به سازمان ، سامانه کنترل الکترونیکی نقشه های ساختمانی را طراحی ، اجرا و آماده بهره برداری نموده است.


این سامانه از تاریخ 7 دی ماه 98 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد و پروژه هایی که از این تاریخ به بعد در سازمان ثبت شوند نقشه های آنان به صورت فیزیکی برای انجام کنترل ، تحویل گرفته نمی شود.

همچنین بر اساس برنامه ریزی ها ،کنترل الکترونیکی نقشه های تفکیک آپارتمان و شهرسازی نیز تا پایان سال به این سامانه اضافه می گردد.

پس از انتخاب طراحان پروژه توسط مالکین و انعقاد قرارداد طراحی و پرداخت حق الزحمه و ثبت کنترل صلاحیت و ظرفیت در سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، امکان ارسال نقشه طراحی شده توسط طراحان در کارتابل ایشان فراهم خواهد بود که روند ارسال نقشه های به شرح ذیل ارائه می گردد.

فرآیند این سامانه به شرح زیر است:

طراحی معماری :
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح معمار ، ایشان نقشه طراحی شده را در سامانه (کارتابل شخص) بارگذاری نموده و جداول اطلاعاتی مورد نیاز را در این سامانه تکمیل و برای هماهنگی با طراحی سازه ، برق و مکانیک به کارتابل ایشان ارسال می نماید.
مهندسان طراح سازه ، برق و مکانیک پس از دریافت فایل نقشه معماری و کنترل آن  در صورت تایید ، مجددا به کارتابل معمار ارجاع  می دهند و در صورت عدم تایید با ارائه توضیحات و پیشنهادها در زمینه طراحی صورت گرفته ،  نقشه را برگشت زده  و جهت اصلاح به کارتابل مهندس معمار می فرستد.
در این مرحله با توجه به عدم همکاری شهرداری قم جهت کنترل الکترونیکی نقشه ها می بایست ؛ نقشه های معماری طراحی شده بعد از تایید طراحان از سامانه دریافت و چاپ شده و طبق روال فعلی سازمان به صورت فیزیکی جهت کنترل به واحد تحویل نقشه  ارائه گردد که نحوه چاپ نمودن نقشه ها به دو صورت امکان پذیر می باشد.


1)دریافت فایل و چاپ آن توسط دفتر فنی مورد اعتماد سازمان (تعاونی کارکنان سازمان) و انتقال نقشه های معماری به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری جهت کنترل توسط سازمان
2)دریافت فایل توسط مهندس طراح معمار از کارتابل خود و چاپ در دفاتر فنی دیگر . و مهر و امضاء نمودن مجدد نقشه چاپ شده باتوجه به عدم چاپ نقشه در دفتر فنی مورد اعتماد سازمان  و ارائه آن به واحد تحویل نقشه
پس از انتقال نقشه های معماری به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ؛ نقشه ها به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد.


در این واحد نقشه های معماری توسط کارشناس کنترل معماری سازمان کنترل و مورد تایید قرار می گیرد ؛ سپس نقشه های تایید شده توسط دفتر فنی مورد اعتماد سازمان اسکن و در سامانه بارگذاری می گردد.
لازم به ذکر است نقشه های معماری بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.
در این مرحله طراحان سازه ، برق و مکانیک پس از دریافت نقشه های معماری تایید شده از سامانه ، می توانند عملیات طراحی نقشه های خود را آغاز نمایند.

طراحی سازه:
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح سازه ، نقشه طراحی شده در سامانه بارگذاری می شود و جداول اطلاعاتی مورد نیاز توسط مهندس طراح سازه در سامانه تکمیل می  گردد.
سپس کارشناس کنترل کننده نقشه سازه سازمان  ، نقشه ها را از سامانه دریافت و پس از بررسی در صورت تایید نقشه ، تاییدیه آن را در سامانه ثبت می نماید .
در این مرحله نیز با توجه به عدم همکاری شهرداری قم جهت کنترل الکترونیکی نقشه ها می بایست نقشه های سازه  طراحی شده بعد از تایید کارشناس کنترل کننده سازه سازمان از سامانه دریافت و چاپ شده و طبق روال فعلی سازمان به صورت فیزیکی جهت کنترل به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری ارائه گردد که این موضوع به دو صورت امکان پذیر می باشد.
1)دریافت فایل و چاپ آن توسط دفتر فنی مورد اعتماد سازمان (تعاونی کارکنان سازمان) و انتقال نقشه های سازه  به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری جهت کنترل توسط سازمان
2)دریافت فایل توسط مهندس طراح سازه  از کارتابل خود و چاپ در دفاتر فنی دیگر . و مهر و امضاء نمودن مجدد نقشه چاپ شده باتوجه به عدم چاپ نقشه در دفتر فنی مورد اعتماد سازمان  و ارائه آن به واحد تحویل نقشه
پس از انتقال نقشه های سازه  به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ، نقشه ها به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد سپس نقشه های تایید شده توسط دفتر فنی مورد اعتماد سازمان اسکن و در سامانه بارگذاری می گردد.
نقشه های سازه  بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

طراحی تاسیسات برق و مکانیک:
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح تاسیسات برق و مکانیک ، نقشه طراحی شده را در سامانه بارگذاری نموده و جداول اطلاعاتی مورد نیاز را در سامانه تکمیل می نماید .
سپس کارشناس کنترل کننده تاسیسات برق و مکانیک سازمان نقشه ها را از سامانه دریافت و پس از بررسی، در صورت تایید نقشه ، تاییده آن را در سامانه ثبت می نماید .
نقشه های تاسیسات برق و مکانیک تایید شده، در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.دانلود فیلم راهنمای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات