براساس نظرسنجي از مشتركان صنعتي وغير صنعتي در سال 97 ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،با حضور مدير عامل، معاون بهره برداري و برنامه ريزي و تحقيقات، مديران وكارشناسان دفاترخدمات مشتركين،روابط عمومي نتايج نظرسنجي از مشتركان صنعتي و غير صنعتي برق منطقه اي سمنان در سال 97 مورد بررسي قرار گرفت.

مهندس سيد علي اكبر صباغ مدير عامل برق منطقه اي سمنان با اظهار قدرداني از دفتر روابط عمومي و واحدهاي مرتبط در انجام  منظم و به موقع نظرسنجي، شناسايي و رفع مشكلات مشتركان را از مهمترين وظايف اين شركت دانست و افزود : اين شركت تمام سعي و تلاش خود را براي ارايه برق مطمئن و با كيفيت به مشتركان صنايع بزرگ و ديگر واحد هاي صنعتي جهت رونق چرخه اقتصادي در سال رونق توليد  به كار خواهد گرفت .

محمد مهدي وحدتي مدير دفتر روابط عمومي با ارايه گزارشي از روند پايش نظرسنجي و نتايج حاصله از آن گفت : طي نظرسنجي از 6 مشترك از صنايع بزرگ استان و رضايت  99.17 درصدي از عملكرد شركت برق منطقه اي سمنان در سال 97 ، شاهد افزايش رضايتمندي به ميزان 4.3 درصد نسبت به سال قبل از آن هستيم.
مدير دفتر روابط عمومي برق منطقه اي سمنان ،رضايت 100 درصدي مشتركان از ميزان آمادگي ،دقت در كار و نحوه برخورد كاركنان ،سرعت و كيفيت ارايه خدمات مالي و نحوه برقراري ارتباط غير حضوري با شركت و نحوه دسترسي مسوولان شركت برق منطقه اي سمنان را از نقاط قوت اين نظرسنجي  برشمرد.
گفتني است عملكرد برق منطقه اي سمنان هر سال از طريق  نظرسنجي از مشتركان ، پيمانكاران ، تامين كنندگان و مسوولان اجرايي استان بهطورمجزا و با ارسال پرسشنامه هايي انجام مي پذيرد كه پس از جمع آوري ، طبقه بندي ، خلاصه سازي و تحليل و بررسي ، نتايج نظرسنجي در جلسات بازنگري مديريت بررسي و در صورت نياز اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه تدوين مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات