پرداخت بیش‌از ۳۹‌هزار‌میلیارد ‌تومان برای پروژه‌های‌عمرانی/ برای افرادی که به روستا برگردند، خانه و شغل ایجاد می کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در ۹ ماهه گذشته ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح و پروژه‌های مختلف پرداخت کردیم و منابع دیگری نیز پرداخت خواهیم کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات