حفره ایجاد شده در خیابان اندرزگو ربطی به تونل قطارشهری ندارد/ عملیات ...

حفره ایجاد شده در خیابان اندرزگو ربطی به تونل قطارشهری ندارد/ عملیات ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات