ترویج و آموزش فرهنگ ایمنی درمیان رانندگان حمل و نقل بار درون شهری

ترویج و آموزش فرهنگ ایمنی درمیان رانندگان حمل و نقل بار درون شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات