بازدید میدانی دادستان و فرماندار از ساماندهی رودخانه سیاهمزگی...

دادستان و فرماندار شهرستان شفت از روند اجرای ساماندهی رودخانه سیاهمزگی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ، دادستان و فرماندار شهرستان شفت به همراه روسای ادارات محیط زیست و صمت  و امور منابع آب شهرستان شفت از روند اجرای ساماندهی رودخانه سیاهمزگی و بازسازی سردهنه سونگ در منطقه لپوندان این شهرستان بازید کردند.