حوزه ی حفاظت پرتنش و دارای آسیب های زیادی است/ فعالیت در بخش حفاظت...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: فعالیت در بخش حفاظت که به پایداری منابع آب و جلوگیری از اضافه برداشت و انسداد چاه های غیر مجاز کمک می کند بسیار حائز اهمیت است زیرا آب شرب آیندگان را تامین می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علی نعمت نژاد در گردهمایی سالانه گروه های گشت و بازرسی منابع آب که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: همکارانمان در گروه های گشت و بازرسی سربازان صیانت از منابع آبی استان هستند.

وی در خصوص مشکلات موجود در گروه های گشت و بازرسی، افزود: در چهارچوب قراردادی که با شرکت های مشاور منعقد شده است مشکلات رفع خواهد شد.

نعمت نژاد با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حقوق ها در همه گروه های گشت و بازرسی به صورت حداکثری در قرارداد ها تعیین شده است، ادامه داد:  در گذشته شرکت های مشاور حداقل شش ماه می توانستند از محل تنخواه حقوق کارشناسان را پرداخت کنند اما امسال در قرار داد جدید این مدت به یکسال افزایش یافته است.

وی با اشاره به مزایای رفاهی کارشناسان گروه های گشت و بازرسی منابع آب، گفت : استفاده از مزایای رفاهی آنان به نسبت استفاده پرسنل جاری شرکت است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه حفاظت و بهره برداری دو بخش مهم است، بیان کرد: فعالیت هر دو بخش بسیار لذت‌بخش و برای آیندگان مهم است.

وی ادامه داد: فعالیت در بخش بهره برداری به هنگام صدور پروانه بهره برداری از نظر مردم مثبت ارزیابی می شود اما در بخش حفاظت که وظیفه جلوگیری و برخورد از تخلف آبی است خیلی مورد تایید مردم نیست.

نعمت نژاد افزود: فعالیت در بخش حفاظت که به پایداری منابع آب و جلوگیری از اضافه برداشت و انسداد چاه های غیر مجاز کمک می کند، بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مشارکتی به پایداری اقدامی که انجام شده کمک می‌کند، اظهار کرد: وظیفه کارشناسان در بخش حفاظت جلوگیری از تخلفات آبی است لذا آنان باید با صبر و متانت و خوشرویی با مردم برخورد کنند زیرا مشارکت مردم و بهره برداران به پایداری فعالیت ها می انجامد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات