اهداي نشان خادمي شهدا به مدير عامل برق منطقه اي يزد

به گزارش پايگاه خبري توانير

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد طي اين مراسم كه به منظور قدرداني از برگزاركنندگان اردوهاي راهيان نور برگزار شد؛ از محمدحسن صباغ زادگان مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد و سيد رضا حسيني فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداري شهيد سامعي اين شركت، به پاس مداومت در برگزاري اردوهاي راهيان نور طي ساليان اخير، توسط رضا پورشمسي فرمانده سپاه الغدير استان يزد تقدير و نشان خادمي شهدا به آن ها اهدا شد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات