تعلل وزارت نفت در تامین سوخت کم‌سولفور برای شناورها/ احتمال بروز بحران در حمل کالا

تعلل وزارت نفت در تامین سوخت کم‌سولفور برای شناورها/ احتمال بروز بحران در حمل کالا

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه تا سه روز دیگر استفاده از سوخت کم‌سولفور در شناورها الزامی می‌شود، گفت: این در حالی است که وزارت نفت نسبت به تامین این سوخت کم‌کاری کرده است و اگر بخواهیم سوخت ازبازار جهانی تهیه کنیم بیش از یک و نیم برابر قیمت دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات