خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در شهر پردیس تا ۱۵۰ میلیون تومان

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در شهر پردیس تا ۱۵۰ میلیون تومان

در حالیکه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را غیرقانونی می داند خبرها حاکی از این است که روز گذشته در شهر پردیس این امتیاز تا ۱۵۰ میلیون تومان هم قیمت گذاری شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات