الزامی شدن طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها

الزامی شدن طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها

با عنايت به ابلاغ دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، با عنايت به مصوبه كميسيون تخصصي برق سازمان ،مقرر گردید این دستورالعمل از تاریخ 98/10/15 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به اجرا در آید .
لذا از تاریخ فوق الذکر دفاترمهندسی می بایست در هنگام ارائه نقشه ها ،دیتایل مربوط به همبندی را نیز به همراه ساير مدارك ارائه نموده و مهندسین محترم رشته تآسیسات برقی نيز در طراحی و نظارت نقشه ها ، نسبت به رعایت موارد دستورالعمل اهتمام لازم به عمل آورند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات