به مناسبت سالروز حماسه بزرگ هشتم و نهم دی ماه

به مناسبت سالروز حماسه بزرگ هشتم و نهم دی ماه

پیام فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت
به مناسبت سالروز حماسه بزرگ هشتم و نهم دی ماه
به مناسبت سالروز حماسه بزرگ هشتم و نهم دی ماه

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات