گزارش تصویری ديدار صميمي مديركل با فرمانده و نيروهاي يگان حفاظت از اراضي استان یکشنبه 8 دی ماه 98

گزارش تصویری ديدار صميمي مديركل با فرمانده و نيروهاي يگان حفاظت از اراضي استان یکشنبه 8 دی ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات