اولین جلسه شهردار با شهرداران مدارس گناباد

اولین جلسه شهردار با شهرداران مدارس گناباد

اولین جلسه شهردار با شهرداران مدارس گناباد

پس از برنامه ریزی و هدف گذاری انجام شده طرح شهردار مدرسه در ۴ مدرسه به صورت پایلوت اجرایی شد و عصر امروز جلسه ای جهت هماهنگی شهرداران مدارس برگزار شد.

حسین زاده شهردار گناباد در این جلسه گفت؛ طرح شهردار مدرسه با هدف آشنایی دانش آموزان با مباحث مدیریت شهری اجرایی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات