هفتاد و هشتمین  جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هفتاد و هشتم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز  شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد .
در این جلسه آقایان پورعبیات مدیرکل حقوقی امور پیمان ها و قراردادها ، عباسی نصر مدیر اداره املاک ، پور عبیات مدیرکل حقوقی ، امور پیمان ها و قراردادها، نادر پور رییس اداره رفاه و امور اجتماعی ، سودانی مدیر شهرداری منطقه شش به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند.
این جلسه با دستور کار ۱)واگذاری ملک معوض معادل باقیمانده مطالبات ایشان مربوط به غرامت عرصه در طرح به علی حسینی مقدم مالک واقع در میدان شهید بندر  ۲)پرداخت دیه در حق عباسعلی خدابخشی لاگورکانی ۳)پرداخت دیه در حق مرحوم سید یاسر سواری ،۴)در اختیار گذاشتن قسمتی از عرصه پلاک ثبتی به موسسه فرهنگی کنگره سرداران و یک هراز شهید از طریق ترک تشریفات مزایده به مدت سه سال برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات