طرح ساماندهی آبراهه اصلی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: بعد از گسترش و توسعه شهرک ناصرآباد، این مسیل از بالادست اتوبان مسدود شد و سیلاب های فصلی بالادست را به پایین دست منتقل نمی کرد، از این رو مسیل فعلی ناصرآباد، فقط باید جریان رواناب سطحی بخشی از محوطه مسکونی ناصرآباد را به رودخانه زویار هدایت و تخلیه کند.

حافظی گفت: نکته مهم و اساسی قابل ذکر در تبیین هدف اصلی از مطالعات پروژه حاضر این است که اگر چه مسیل مزبور برای هدایت سیلاب از حوضه بالادست اتوبان قزوین به رشت، در محدوده شهرک ناصرآباد، به ظاهر عملکردی ندارد، ولی به عنوان یک مسیل زهکش و خط القرع، جمع کننده و هدایت کننده رواناب سطحی حاصل از بارش نزولات جوی در محدوده ای از وسعت شهرک ناصرآباد موسوم به "امیدیه" است.

وی ادامه داد: مسیل متروکه ناصرآباد در حال حاضر، تمام رواناب ناحیه منفصل شهری ناصرآباد، را جمع آوری و هدایت می کند، از این رو تهیه طرح ساماندهی و کانالیزه کردن مسیر رها شده و متروکه این آبراهه، ضرورت داشت.

این مقام مسئول اظهار کرد: کانالیزه کردن این مسیل در واقع  کمک به ساماندهی، جمع آوری و انتقال بخشی از رواناب سطحی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد و تخلیه آن به رودخانه زویار است.

حافظی خاطرنشان کرد: دبی انتقال این آبراهه، مطابق با حجم رواناب حاصل از بارش نزولات جوی با دوره بازگشت ده ساله بر حوضه آبگیر مربوطه است.

حافظی بیان کرد: در جریان مطالعات، هماهنگی لازم با عوامل فنی دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای استان قزوین به عمل آمده تا  ایت آبراهه بتوان،د بدون هیچگونه خسارتی به مناطق مسکونی شهرک، سیلاب ها را از خود عبور دهد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات