کارگروه ساماندهی منابع انسانی شهرداری اراک و اخذ تصمیمات حمایتی از پرس...

کارگروه ساماندهی منابع انسانی شهرداری اراک و اخذ تصمیمات حمایتی از پرس...به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، در کارگروه ساماندهی منابع انسانی شهرداری که به ریاست مهندس شفیعی شهردار اراک، معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، پیرامون حمایت از وضعیت حقوق و رفاهیات پرسنل تصمیم گیری و موارد ذیل مصوب شد:

مقرر گردید، جمعه کاری و تعطیل کاری کارگران امانی، معاونین اجرایی مناطق، سازمان ها و حوزه های عملیاتی و اجرایی توسط مدیران مناطق و معاونین شهردار، برنامه ریزی و تایید گردد.

مقرر گردید، کلیه مزایای روسای سازمان های تابعه هر معاونت، توسط معاون مربوطه تایید شود.

مقرر گردید،شب کاری پرسنل اجرایی و عملیاتی به کسانی که الزاما یا ضرورتا در مدت زمان شب مشغول به کار هستند با ثبت کارت ساعت یا تایید مسوول مربوطه قابل پرداخت باشد، این گزینه شامل معاونین اجرایی مناطق و سازمان ها، مسوولین امانی مناطق و کارگران امانی، نگهبانان، رانندگان شیفت شب و مسوولین شب ها خواهد شد.

مقرر گردید، کارکرد کارگران امانی در اختیار مناطق، توسط مدیران مناطق تایید گردد.

مقرر گردید، جهت جبران خدمت ویژه کارکنان فعال و ساعی که قراردادهای کارگری دارند، توسط معاونین شهردار و مدیران مناطق در قالب اضافه کاری تا سقف ۱۷۵ ساعت اقدام نمایند.

مقرر گردید، در خصوص همکارانی که تغییر وضعیت به مستخدمین موقت شده اند، طبق قانون بند(ی) و نیز در قالب بسته های رفاهی، جبران کسری حقوق و مزایای نامبردگان توسط معاونت برنامه ریزی انجام شود.

مقرر گردید، در قالب بودجه سال ۹۸ از ردیف های مصوب بودجه به مبلغ هفتصد هزار تومان بن لباس کارگری، ششصد هزار تومان ارزاق کارمندی و نهصد هزار تومان کمک هزینه سفر به کارمندان و کارگران در ماه جاری پرداخت شود.

مقرر گردید، پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات ماده ۱۷، جهت کمک و مساعدت با نیروهای حجمی همکار در شهرداری اراک، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در قالب سبد کالا(بن خرید کالا) به مناسبت دهه فجر پرداخت گردد.

مقرر گردید، مسوولین میزان ثبت کارکرد با معاونین شهردار، مدیران مناطق و روسای سازمان ها باشد، لیکن مطابق سرانه های تعریف شده مزایا به صورت عادلانه پرداخت و مسوولیت پاسخگویی نیز با ایشان خواهد بود.

لازم به ذکر است، هرگونه پیشنهاد، اعتراض به مزایای پرداختی از طریق معاونت برنامه ریزی پیگیری و مسوولیت شفاف سازی و پاسخگویی به کلیه پرسنل شهرداری اراک بر عهده مشارالیه است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات