۶۵ دشت بحرانی از نظر منابع آبی درکشور وجود دارد

۶۵ دشت بحرانی از نظر منابع آبی درکشور وجود دارد

www.BanaNews.irوزارت نیرو اعلام کرد :‌هم اکنون تعداد دشت‌های بحرانی کشور به عدد ۶۵ رسیده که در مجموع حجم مخزن آنها حدود ۲ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۹۱۰ هزار مترمکعب کسری دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از وزارت نیرو،‌ در زمان حاضر تعداد ۲۲۳ دشت ممنوعه در کشور وجود دارد که کسری حجم مخزن آنها حدود ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب گزارش شده و از سوی دیگر، پیشنهاد ممنوعه شدن هفت دشت کشور نیز در دست بررسی قرار دارد.

عدم صدور پروانه حفر چاه جدید برای مصارف کشاورزی در دشت‌های ممنوعه و بحرانی و صدور پروانه حفر چاه جدید برای مصارف صنعتی و خدماتی تنها در قالب سقف تخصیص آب دشت از اقدام‌های انجام شده توسط وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب به منظور کنترل وضعیت آبی دشت‌های کشور است.

همچنین اصلاح وضعیت سامانه‌های آبیاری سنتی و تبدیل آنها به سامانه‌های نوین آبیاری، تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری در اثر اجرای آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کف شکنی و جابجا شده، فعال‌سازی گروه‌های گشت و بازرسی بخش خصوصی، مطالعه و ایجاد تشکل‌های آب‌بران و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق از دیگر اقدام های صورت گرفته در این زمینه اعلام شده است.

یادآور می شود که در طول برنامه چهارم توسعه کشور با انسداد چاه‌های غیرمجاز، سالیانه ۹۸۷ میلیون و ۴۶۰ هزار مترمکعب در مصرف آب سفره‌های زیرزمینی صرفه جویی شده و همچنین با جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، آبخوان‌های کشور سالیانه حدود ۸۸۶ میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب تقویت شده‌اند.

همچنین در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، سالیانه به میزان ۴۴۶ میلیون و ۶۶۰ هزار مترمکعب پروژه‌های تغدیه مصنوعی جهت تقویت آبخوان‌ها مطالعه و اجرا شده است.

 

 

    نظرات