رفع تصرف 72126 متر مربع از اراضي ملي و دولتي استان ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وشهرس...

رفع تصرف 72126 متر مربع از اراضي ملي و دولتي استان ايلام توسط يگان حفاظت از اراضي اداره كل راه وشهرس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات