آغاز ساماندهی کشف رود و احداث لنفدفیل دفن بهداشتی زباله دو اتفاق بزرگ ...

آغاز ساماندهی کشف رود و احداث لنفدفیل دفن بهداشتی زباله دو اتفاق بزرگ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات