جمع آوری کامل زباله های خشک شهروندان به صورت هوشمند تا2ماه آینده/ به ...

جمع آوری کامل زباله های خشک شهروندان به صورت هوشمند تا2ماه آینده/ به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات