اقدامات مدیریت شهری و شورای شهر در حاشیه شهر قابل تقدیر است

اقدامات مدیریت شهری و شورای شهر در حاشیه شهر قابل تقدیر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات