پای تعهدمان برای انتشار1400میلیارد تومان اوراق مشارکت نوسازی بافت ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات