سهم صفر حمل و نقل عمومی از یارانه ۹۹

وی ادامه داد: سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، در بودجه عمومی دولت حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است اما از این مبلغ یک ریال نیز به حمل ونقل عمومی تخصیص داده نشده است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات