گزارش تصویری جلسه شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان یکشنبه 8 دی 98

گزارش تصویری جلسه شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان یکشنبه 8 دی 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات