گزارش تصویری ديدار مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان با دكتر قرباني ، نماينده مردم بجنورد ، مانه و سملقان ، گر...

گزارش تصویری ديدار مهندس نژادصفوي ، مديركل راه و شهرسازي استان با دكتر قرباني ، نماينده مردم بجنورد ، مانه و سملقان ، گر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات