ساختمان هایی که جنگل را نشانه رفته اند

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح کاداس در کشور گفت: در صورتی که کاداس به اتمام برسد خدمت شایانی برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی کشور ایجاد می‌شود اما در این ارتباط دستگاه‌های ذیربط باید همکاری بیشتری داشته باشد. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: در زمانی که این نقشه به طور رسمی به سازمان جنگل‌ها بیاید می‌توانیم درباره آن مخالفت یا با اعمال تغییراتی موافقت نماییم اما با توجه به اینکه هنوز به طور رسمی به ما اعلام نشده اظهارنظری در این ارتباط نمی‌کنیم. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: قصد آن را ندارم که بگویم کدام دستگاه مسئولیت بیشتری دارد اما دستگاه‌های مختلفی در این ارتباط مسئولیت دارند و تخلفاتی صورت می‌گیرد که این تخلفات در سازمان ما نیز وجود دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات