بارش 113 میلی متر باران از ابتدای سال آبی در گلستان / کاهش 17 درصدی...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از اول مهر ۱۳۹۸ لغایت ۳۰ آذر ۱۳۹۸در استان گلستان بر مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، مقدار متوسط بارندگی تجمعی در استان 113 میلیمتر بوده است که نسبت به آمار بلند مدت که 135 میلی متر است، 17 درصد کاهش نشان می دهد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری افزود: براین اساس در حوضه گرگانرود  16درصد کاهش نسبت به بلند مدت، اترک در استان گلستان 43 درصد کاهش نسبت به بلند مدت ، قره سو 12 درصد افزایش نسبت به بلند مدت ، نکارود علیا 12 درصد کاهش نسبت به بلند مدت وخلیج گرگان 59 درصد افزایش نسبت به بلند مدت را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین رواناب اندازه گیری شده در سرشاخه های رودخانه های مهم استان، در حوضه قره سو 14 درصد کاهش ودر حوضه گرگانرود 27 درصد کاهش را نسبت به دوره آمار بلند مدت نشان می دهد.
مهندس نظری بیان کرد: ذخیره آبخوانهای کم عمق استان در مقایسه با دوره آماری درازمدت حدود 89میلیون مترمکعب افزایش ودر آبخوانهای عمیق حدود 25 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات