انتصاب سرپرست آبفار قوچان بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب این شهرستان

انتصاب سرپرست آبفار قوچان بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب این شهرستان

طی حکمی از سوی فرماندار قوچان، سرپرست امور آبفار این شهرستان بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب قوچان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، هادی رجایی نیا در حکم خود آورده است:

جناب آقای سعادتی

رئیس محترم امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان قوچان

” با عنایت به مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در خصوص اجرای توجه به اهمیت اجرای برنامه ایمنی آب در روستاها، جنابعالی بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب روستایی در شهرستان قوچان تعیین می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای وظایف و دستور العمل های برنامه های ایمنی آب با برنامه ریزی دقیق نسبت به انجام وظایف محوله و تعیین اعضا کمیته در تامین آب آشامیدنی سالم و رفع نواقص و ارتقاء وضعیت موجود اقدامات مؤثر را معمول نمایید.”

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات