كسب عنوان برتر شوراي فرهنگي و ديني برق باختر در بين ...

در ارزيابي هاي شوراي فرهنگي و ديني شركت توانير ازشركت هاي صنعت برق سراسر كشور ،شوراي فرهنگي و ديني شركت برق منطقه اي باختر در حوزه ترويج دين ،فرهنگ اسلامي موفق به اخذعنوان برتر و لوح تقدير گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي باختر طي مراسمي با حضورمدير عامل شركت توانير، مسئولين شوراهاي فرهنگي و ديني و اائمه جماعت صنعت برق كه در مشهد مقدس برگزار شد ،رضا سپهروند مسئول شوراي فرهنگي وديني برق باختر از "احمد شيخي "مسئول شوراي فرهنگي و ديني شركت توانير لوح تقدير را دريافت نمود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات