حضور مديركل ، رئيس اداره حراست ، فرمانده پايگاه بسيج و رييس اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان ش...

حضور مديركل ، رئيس اداره حراست ، فرمانده پايگاه بسيج و رييس اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان ش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات