بازدید رئیس شورای شهر دامغان از مرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای

بازدید رئیس شورای شهر دامغان از مرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای

بازدید رضا زارع زاده رئیس شورای شهر دامغان ازمرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای واقع در شهرک صنعتی دامغان و بازدید از کارخانه دماوند دارو در شهرک صنعتی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات