جای خالی شناسنامه فنی در ساختمان‌سازی

مجید طاهری دمنه، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن می‌گوید: امروزه یکی مشکلات خریداران ساختمان بی اطلاعی از مباحث فنی ساخت و ساز است که سبب ابهام در این شده که آیا ساختمان از لحاظ فنی اشکالی دارد یا نه؟ زیرا بعضی ساختمان‌ها بعد چند سال با مشکلات زیر ساختی مواجه می‌شود. عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد فریدن تصریح می‌کند: طرح دیگری در زمینه اطمینان یافتن از مرغوبیت ساختمان در زمان خرید این است که شهرداری و نظام مهندسی برای هر سازه علاوه بر پروانه ساختمان یک شناسنامه فنی و ملکی صادر کنند که در آن مشخصات پروژه از قبیل ناظر و مجریان طرح و … وجود داشته باشد. عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد فریدن می‌افزاید: مقاوم‌سازی سازه ساختمان ضروری است و باید توسط مجری ذی‌صلاح اجرا شود، شهرداری‌ها باید سازنده‌های ابنیه را مجبور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات