رتبه اول شهرستان اسدآباد در لایروبی رودخانه های استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: شهرستان اسدآباد رتبه اول در لایروبی رودخانه های استان را دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده در دیدار با فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد رتبه اول در لایروبی رودخانه های استان را دارد.

وی افزود: تاکنون 35 کیلومتر از رودخانه های استان لایروبی شده است که از این میان شهرستان اسدآباد رتبه اول را داراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان ادامه داد: برای سالجاری 3 میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی رودخانه های استان مصوب شده است که بمیزان 5/1 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

ستوده گفت: برآورد هزینه از طریق مشاور انجام شده است و به مرحله انتخاب پیمانکار رسیده است و تمام مدارک در سامانه ستاد بارگذاری شده است تا پیمانکاراصلی اتخاب و کار آغاز گردد.

وی افزود: در خصوص دو پروژه تغذیه مصنوعی هلور و آجین علیرغم کمبود اعتبارات خوشبختانه مطالعات این طرح انجام و به وزارت نیرو ارسال شده است و دفتر فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال بررسی می باشد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات