بازدید رئیس گروه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی مدیریت منابع آب...

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران از موزه آب شرکت آب منطقه ای استان بازدید کرد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسینی مشاور مدیر عامل در این بازدید اظهار کرد: شرکت مدیریت منابع آب از سال های گذشته در صدد تاسیس گنجینه آّب در کشور و استان ها است و در همین راستا گنجینه آب در استان گلستان نیز از دو سال گذشته به صورت جدی کار خود را آغاز نمود و در سه بخش جمع آوری اسناد مکتوب و شفاهی تاریخی آب، تاسیسات آبی و ابزار و لوازم مرتبط آب در حال فعالیت است و در نظر داریم از ظرفیت های تمام استان در این راستا استفاده نماییم. وی توضیحاتی پیرامون سد 1700 ساله گرکز وآب انبارهای قدیمی خانگی موسوم به «لاری» در استان نیز ارائه کرد.
رئیس گروه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این بازدید با بیان اینکه تاسیس موزه آب در این شرکت نشان دهنده توجه به قدر و ارزش آب و احیای فرهنگ آب است، گفت: به نظر می رسد روند فعلی نحوه مدیریت آب در جهان و کشور نمی تواند پاسخگوی نیاز عمومی در بخش های مختلف باشد و یکی از راهکارهای آن ، استفاده از روش هایی است که پیشنیان در مدیریت آب استفاده می کردند.
مهندس سامانی در ادامه افزود: جالب توجه است که در استان گلستان در گذشته استفاده از آب انبارهای خانگی جهت ذخیره آب باران معمول بوده است و این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا هم اکنون نیز از این روش مصرف آب بهره می برند.
رئیس گروه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان بازدید اظهار امیدواری کرد: در فرصت مقتضی از سدقدیمی وتاریخی گرکز در استان بازدید نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات