برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای تعاونی شهرستان طارم در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای تعاونی شهرستان طارم با حضور مهندس علیرضا حاجی میری مدیر امور منابع آب این شهرستان، شاهمرادی معاون تعاون روستایی استان و میناخانی رئیس تعاون روستایی زنجان در مسجد گیلانکشه، برگزارگردید.

در این جلسه،حاجی میری ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه، اظهار کرد:شرکت آب منطقه ای زنجان مطابق پروانه بهره برداری ایستگاه پمپاژ گیلانکشه را راه اندازی و مطابق پروانه بهره برداری صادره به شرکت تعاونی عدالت گستر گیلانکشه تغییر نام و واگذار گردید.

وی افزود: با توجه به عدم بهره برداری ،تجهیزات دچار فرسودگی  شده و مشکلات زیادی ایجاد کرده، ولی در سالهای اخیر شرکت تعاونی گیلانکشه شروع به تجهیز و اجرای آبیاری تحت فشار در اراضی آبخور 406 هکتاری نموده و بر اساس تعهد نامه ارائه شده از سوی مالکین چاههای واقع در این آبخور به تعداد 19 حلقه مبنی برانسداد و تعیین تکلیف چاههای پروانه دار واقع در محدوده این اراضی، اقدام خواهد شد.

در این جلسه مقرر گردید، ضمن تاکید بر ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از این چاهها تا سال جدید،امور آب 19 حلقه پروانه صادره را  تعیین تکلیف نماید.

شایان ذکر است،در این جلسه نماینده اهالی روستای گیلانکشه از اقدامات مهندس حاجی میری در بخش آب تقدیر و تشکر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات