دومين جلسه شوراي مسكن استان با حضور مهندس رجب زاده ، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ، مهندس نژاد...

دومين جلسه شوراي مسكن استان با حضور مهندس رجب زاده ، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ، مهندس نژاد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات