جلسه بررسی و رفع مشکلات مسائل مربوط به زمین باغ ایثار و حلقه سنگ و واگذاری زمین به ایثارگران جهت ساخت مسکن با حضور سرکار...

جلسه بررسی و رفع مشکلات مسائل مربوط به زمین باغ ایثار و حلقه سنگ و واگذاری زمین به ایثارگران جهت ساخت مسکن با حضور سرکار...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات