بررسي وضعيت ساماندهي پسماندهاي عادي و عفوني در كارگروه مديريت  پسماند شهرستان نطنز

بررسي وضعيت ساماندهي پسماندهاي عادي و عفوني در كارگروه مديريت پسماند شهرستان نطنز


به گزارش « پارما» سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز اظهار داشت: در راستاي ساماندهي وضعيت پسماند شهرستان نطنز كارگروه مديريت پسماند شهرستان نطنز با حضور فرماندار ، بخشداران مركزي و امامزاده ، شهرداران نطنز ، بادرود ،خالد آباد و طرق رود و ساير اعضا با دستور كار ساماندهي محل دفن پسماندهاي عادي و عفوني در محل فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر بين اعضاء كار گروه ، مواردي از جمله بازديد از محل دفن زباله هاي شهري با حضور دستگاه هاي ذيربط و در صورت عدم دفن غير اصولي و مغاير با ضوابط زيست محيطي معرفي به مراجع قضايي ، احداث دپوي موقت زباله توسط شهرداري طرق رود ، نصب تابلو عدم تخليه زباله در محل دفن قديم زباله بخش مركزي نطنز و همچنين انتقال و پاكسازي زباله ها در محل قديم دفن زباله توسط شركت تعاوني دهياري بخش مركزي به محل جديدو بازديد و نظارت شبكه بهداشت و درمان از مراكز درماني و مطب ها مورد بررسي قرار گرفت .

مديريت پسماند از جمله اموري است كه مستقيماً با سلامت و بهداشت آحاد جامعه ارتباط دارد و به اين دليل بايد با حساسيت بيشتري به آن توجه داشت. هماهنگي و همكاري همه دستگاههاي ذيربط و اعضاي كارگروه در جهت نيل به اهداف مورد نظر به خصوص دفع اصولي پسماند و تامين بهداشت عمومي ضروري است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات