برگزاری همایش‌ ملی معماری فضاهای دانشگاهی در یزد

محور اصلی این همایش که از سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد، شامل مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری، مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری ایران و جهان، مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، تکنیک‌ها و روش‌های بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، فضاهای فاخر در دانشگاه‌های امروز ایران، کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری وفضاهای دانشگاهی در بناها و بافت‌های تاریخی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات