هشتمین شماره فصلنامه بازار برق ایران منتشر شد

در این شماره به بررسی وضعیت عملکرد بازیگران بازار برق و میزان گردش مالی در حوزه تولید، مصرف و ارائه‌ خدمات انتقال برق در تابستان 98 پرداخته شده‌است و در هر دسته شرکت های برتر رتبه‌بندی و معرفی شده‌اند. همچنین موضوعاتی همچون چگونگی ارائه‌خدمات‌جانبی، نوع و میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، بررسی رقابت‌پذیری‌ در بازار برق، سطوح قیمتی پذیرفته شده و پیشنهادی نیروگاهها، میزان معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق و بررسی اعتراضهای ارسالی بازیگران از جمله موارد مطرح شده در این فصلنامه است که تمامی موارد فوق به‌منظور بهره‌مندی بیشتر خوانندگان با مدت مشابه سال قبل مقایسه و تغییرات آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌است.
https://www.igmc.ir/power-market-quarterly-report

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات