بهره برداری از اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشورتا پایان بهمن ماه در ...

بهره برداری از اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشورتا پایان بهمن ماه در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات