متوسط بارندگی خراسان رضوی نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است

رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از آغاز مهر تا پایان آذر‌ ماه جاری متوسط بارندگی خراسان رضوی 37.3 میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش و با متوسط دوره تقریبا برابر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مرتضی لطفی با اشاره به نحوه محاسبه وضعیت بارش در این استان اظهار کرد: وضعیت بارش تجمعی استان خراسان رضوی از آغاز مهر تا پایان آذر ماه جاری به کمک 48 ایستگاه باران سنجی شامل 35 ایستگاه مبنا سازمان آب منطقه ای استان خراسان رضوی و 13 ایستگاه همدیدی اداره هواشناسی استان بررسی و تحلیل شده است.

وی در خصوص متوسط بارندگی کل استان افزود: از آغاز مهر تا پایان آذر‌ ماه جاری متوسط بارندگی خراسان رضوی 37.3 میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش و با متوسط دوره تقریبا برابر است.

خزاعی کارشناس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز اعلام کرد حداکثر بارندگی تجمعی ثبت شده در سال آبی جاری در ایستگاه باخرز به میزان 73.5 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین درازمدت افزایش محسوسی داشته است.

وی با بیان اینکه نواحی شمالی خراسان رضوی بارش بیشتری داشته است، عنوان کرد: حداکثر بارندگی تجمعی در سال جاری مربوط به شهرستان باخرز با مقدار 61 میلیمتر است و همچنین بارش مشهد نزدیک به 38 میلیمتر گزارش می شود

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات